Leveranciers digitaal leermateriaal hebben btw-verlaging niet doorgevoerd

Op 1 januari 2020 ging de verlaging in van btw-tarieven voor digitaal leermateriaal van 21 procent naar 9 procent. Uit een analyse van SIVON en Kennisnet blijkt echter dat een deel van de leveranciers van deze digitale producten de prijzen zo goed als gelijk heeft gehouden, wat betekent dat ze in feite de prijzen flink verhoogd hebben. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders.

SIVON, een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, en Kennisnet deden een rondvraag onder acht leveranciers van digitaal leermateriaal dat veel wordt gebruikt. Hieruit bleek dat Blink, Gynzy en Snappet de btw-verlaging niet hebben doorgevoerd, en dat andere leveranciers de verlaging niet of niet helemaal hebben doorgegeven aan het onderwijs. Hoewel er op de factuur een btw-tarief van 9 procent te zien is het totale bedrag dat afgerekend wordt net zo hoog als het jaar voor de btw-verlaging.

SIVON gaat namens de po-schoolbesturen het gesprek aan met de leveranciers over deze kwestie. Schoolbesturen kunnen zich aanmelden en aangeven welke andere leveranciers ook de btw-verlaging niet hebben doorgevoerd. Voor meer informatie, zie de website van SIVON.

Door: Nationale Onderwijsgids