Normal_school_groep_kinderen

Het ministerie van onderwijs stelt 2,4 miljoen euro beschikbaar voor lokale en regionale activiteiten die gelijke kansen in het onderwijs bevorderen. Onderwijsinstellingen kunnen de subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op jongeren die door hun sociaaleconomische achtergrond het risico lopen op een minder succesvolle schoolcarrière. Dit meldt de Gelijke Kansen Alliantie.

De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 1 november tot en met 15 december 2017. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Kinderen hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs maar in de praktijk gooien zaken zoals het opleidingsniveau of de financiële middelen van de ouders nog al eens roet in het eten. Het ministerie wil lokale en regionale activiteiten die deze ongelijkheid tegengaan financieel steunen en stelt daar een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro voor beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor onderwijsinstellingen die samen met gemeenten of andere partijen werken aan het terugdringen van kansongelijkheid. Voor drie soorten activiteiten is subsidie mogelijk: voor kennisdeling kunnen instellingen maximaal 10.000 euro krijgen, interventies op lokaal of regionaal niveau maximaal 70.000 euro en voor onderzoek maximaal 30.000 euro.

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op www.gelijke-kansen.nl of neem contact op via gelijkekansen@minocw.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids