Overgrote meerderheid scholen valt door loting buiten boot voor subsidie Schoolkracht

Er zijn vanuit heel Nederland ruim 4.700 aanvragen ingediend voor de subsidieregeling Schoolkracht, die bedoeld is voor school- en onderwijsontwikkeling. Verreweg de meeste scholen zullen echter geen subsidie ontvangen, aangezien er slechts geld is voor maximaal 190 projecten. Dit meldt VOS/ABB.

Het ministerie van Onderwijs: “Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.”

Een grote hoeveelheid scholen bleek interesse te hebben in de subsidieregeling Schoolkracht, maar de meeste aanvragen zijn uitgeloot. Het ministerie geeft aan dat maar maximaal 4 procent van de aanvragen kan worden toegekend, en dat dit gebeurt op basis van loting.

Loting is onverstandig

Stichting PPO de Link, schoolbestuur van tien openbare scholen, is ingeloot, maar beleidsmedewerker Matthijs Brinkhuis laat weten dat hij loting geen verstandige keuze vindt van het ministerie: “Mogelijk zijn er nu initiatieven ingeloot die minder bijdragen aan de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Dergelijke subsidies zouden natuurlijk op basis van de inhoud moeten worden verstrekt, zodat meerdere scholen in Nederland kunnen leren van successen.” Brinkhuis hoopt dat de subsidieregeling op korte termijn zal worden verruimd. “Het zou toch zonde zijn als er in Nederland zoveel verbeterpotentieel blijft liggen, omdat de eenmalige middelen ervoor ontbreken?”

Door: Nationale Onderwijsgids