Slob ontvangt brief met bezwaren tegen subsidieregeling ventilatie scholen

De PO-Raad, VO-raad en Vereniging van Nederlandse gemeenten hebben een brief aan demissionair onderwijsminister Slob geschreven waarin zij hun bezwaren uiten over de huidige subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in scholen. Zo zou de eigen bijdrage bijvoorbeeld niet op te brengen zijn. Dit meldt de VO-raad.

De drie organisaties willen dat er voor de nieuwe regeling van 260 miljoen euro, die in het voorjaar verschijnt, verbeteringen worden doorgevoerd.

In de brief gaan de organisaties in op twee grote bezwaren tegen de huidige subsidieregeling. Het eerste bezwaar is het gebrek aan een integrale aanpak. De subsidieregeling voorziet in geld om de ventilatie op scholen te verbeteren, terwijl er behoefte is aan een integrale aanpak van schoolgebouwen, bijvoorbeeld om ook passend onderwijs beter mogelijk te maken. De insteek van de subsidieregeling zoals deze nu is hindert een efficiënte en kostenbesparende verbetering van schoolgebouwen, aldus de organisaties.

Het tweede bezwaar gaat over de cofinanciering: de subsidieregeling werkt zo dat het Rijk 30 procent van de kosten op zich neemt en de overige 70 procent voor de gezamenlijke rekening van gemeenten en schoolbesturen komt. De organisaties geven aan dat deze eigen bijdrage niet op te brengen is voor schoolbesturen en gemeenten. De bekostiging voor schoolgebouwen schiet voor schoolbesturen nu al tekort, en dit gaat vaak ten koste van de inzet voor onderwijspersoneel. Daarnaast zijn schoolbesturen nooit bekostigd voor het realiseren van een ventilatie-installatie.

Het is nog niet duidelijk hoe de tweede regeling, van 260 miljoen euro, precies vormgegeven wordt. Hiervoor wacht men nog op de uitkomsten van een interdepartementaal beleidsonderzoek naar onderwijshuisvesting, waarvan het rapport waarschijnlijk begin april volgt.

Door: Nationale Onderwijsgids