Subsidieregeling NL Leert Door zorgt voor veel nieuwe inschrijvingen NCOI

Nog geen week nadat NCOI het aanbod aan opleidingen online heeft gezet is er voor alle 3.000 opleidingen ingeschreven. Niet geheel onverwachts want bijscholing en jezelf blijven ontwikkelen is, onder andere door de coronacrisis, belangrijker dan ooit tevoren. Om deze reden heeft de overheid de subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van scholing (NLLD – S)’ in het leven geroepen. Voor deze regeling is aan veertien geselecteerde opleiders subsidie toegekend, waarmee zij kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aan kunnen bieden. NCOI Opleidingen is een van de geselecteerde opleiders. Dit meldt NCOI.

Eric Verduyn, directeur Onderwijs bij NCOI Groep: “Het succes van deze regeling toont aan dat de vaak gehoorde aanname dat werkenden en werkzoekenden in Nederland lastig aan het leren te krijgen zouden zijn, onjuist is. Wij zien al enkele jaren dat de belangstelling voor een leven lang leren sterk toeneemt. De coronacrisis heeft die toename alleen nog maar verder versterkt. Zo blijkt uit onderzoek van afgelopen zomer, dat maar liefst vier op de tien (41 procent) werkende Nederlanders door de eerste lockdown zijn gaan inzien hoe belangrijk het voor hen persoonlijk is om te blijven leren en hoe belangrijk het voor het bedrijf is dat medewerkers blijven leren.”

Voldoende aanbod

Ook is er voldoende aanbod van opleidingen en trainingen voor volwassenen. Uit de Adult Education Survey van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 2020) komt naar voren dat volwasseneneducatie in Nederland relatief heel goed verzorgd is. Ook blijkt uit recent onderzoek dat de tevredenheid van deeltijdstudenten over zowel de publieke als private opleiders erg hoog is.

Individuele leerrekening

Verduyn: “Zowel de motivatie als de mogelijkheden om te blijven leren, zijn in ons land voldoende aanwezig. Nu gaat het erom dat er, onder andere door de overheid, voldoende in opleidingsmogelijkheden voor volwassenen wordt geïnvesteerd. Zodat een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk wordt. Er wordt al langer gesproken over een individuele leerrekening die iedere burger in staat stelt om zich kosteloos bij of om te scholen. NCOI pleit daar al lange tijd voor. Gelukkig zien we de leerrekening nu terug in verschillende verkiezingsprogramma’s. Dat een subsidieregeling als NL Leert door ertoe leidt dat voor al onze 3.000 beschikbare opleidingen al binnen een aantal dagen is ingeschreven, onderstreept niet alleen het succes, maar vooral ook de noodzaak van een dergelijke investering.”

Door: Nationale Onderwijsgids