Grote belangstelling noopt documentaireserie Klassen tot extra meetups

Door de grote belangstelling voor de Klassen Meetups zijn er twee extra bijeenkomsten toegevoegd op 12 en 19 april. Daarnaast geeft de Gelijke Kansen Alliantie - onderdeel van het ministerie van Onderwijs - vervolg aan alle regionale meetups. In elke provincie vindt een vervolgmeetup plaats. Klassen gaat tot en met mei het land in om met beleidsmakers en onderwijsprofessionals te werken aan het verbeteren van de onderwijskansen van elk kind. Dit meldt HUMAN.

Al meer dan 1.800 geïnteresseerden hebben zich aangemeld om mee te praten over oplossingen voor kansengelijkheid in het onderwijs. Daarom zijn er twee extra online meetups toegevoegd op 12 en 19 april. Daarnaast zijn er nog enkele plekken beschikbaar voor regionale meetups. 
 

Vervolgmeetups vanuit Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie heeft besloten om elke regionale meetup een vervolgmeetup te geven. De stad die de eerste meetup host, geeft het stokje door aan een andere stad. Zo nam Almere het stokje al over van Lelystad en Den Bosch van Helmond. Vele andere gemeenten zullen volgen.
 

Programma meetups & landelijke slotbijeenkomst

In iedere provincie worden lokale aanpakkers in het onderwijs (docenten, schoolleiders, schoolbestuurders, lokale politici en onderwijsondersteuners) uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan om persoonlijke ervaringen uit te wisselen en stappen te zetten in hun eigen omgeving. Wat is de lokale problematiek? Wat werkt er al goed en wat kan beter? 
 
De meetups vinden voorlopig alleen online plaats. Via Zoom kan er aan verschillende thematafels meegepraat worden. Fragmenten uit de serie dienen als startpunt voor gesprek. Vaste moderator is ingenieur en universitair docent Hoessein Alkisaei. Documentairemaaksters Sarah Sylbing en Ester Gould zijn bij iedere meetup aanwezig om inzichten en vraagstukken te delen. 
 
Aan het slot van elke meetup worden de belangrijkste voorwaarden verzameld die nodig zijn bij het creëren van gelijke kansen voor álle kinderen. Alle bedachte oplossingen worden gebundeld en tijdens een landelijke slotbijeenkomst op 25 mei in Den Haag overhandigd aan landelijke beleidsmakers, om zo tot concrete landelijke actie te komen. 
 

Over het impactprogramma

Naast de meetups gaat Klassen – samen met Stichting LeerKRACHT - De Scholen In om teamgesprekken te voeren. Ook wordt een Klassen-toolkit ontwikkeld met kennis en praktische tips voor onderwijsprofessionals. Daarnaast kunnen leerlingen zelf ook meedenken. Er is een landelijke jongerenraad samengesteld van jongeren tussen de 12 en 16 jaar die vanuit hun perspectief oplossingen aandragen.
Kijk voor alle data, locaties en meer informatie op human.nl/klassen/meetups.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Afbeelding: HUMAN