Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

De 'Handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid' heeft een upgrade gekregen. Zo is er speciale aandacht voor de mogelijkheden voor vroegsignalering van een LVB of zwakbegaafdheid bij (jong)volwassenen. Dat meldt ZonMw.

Aan het uiterlijk kun je niet zien of iemand licht verstandelijk beperkt of zwakbegaafd is. Hierdoor kan het zijn dat deze mensen overvraagd worden op school, het werk of in het alledaagse contact. Dit leidt tot faalervaringen, gevoelens van frustratie en een negatief zelfbeeld. Deze nare gevoelens uiten zich onder andere in opstandig gedrag. De buitenwereld ziet hen als lastig, terwijl het niet gaat om 'niet willen' maar om 'niet kunnen.'
 
De herziene versie van de Handreiking vroegsignalering van een LVB en zwakbegaafdheid beschrijft de mogelijkheden voor vroegsignalering bij (jonge) kinderen en jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen, door professionals in het sociale domein. Hierin staan informatiebronnen die informatie geven over de normale of gemiddelde ontwikkeling, screeningsinstrumenten die ontwikkelingsachterstanden en indirecte kenmerken in kaart brengen en instrumenten voor verdiepende diagnostiek naar een LVB en zwakbegaafdheid. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids