Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Maak op je school een meerjarenplan voor nieuwkomersleerlingen. Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van Nederlands én andere vakken. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen uit de handreiking ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ die de PO-Raad en het ministerie van onderwijs vandaag presenteren. Dit meldt de PO-Raad.

Op dit moment blijft onderwijs aan nieuwkomers nog vaak beperkt tot één of twee jaar opvang in een taalklas, daarna moet een kind met de stroom mee. Volgens auteur Maaike Hajer verloopt het leren van kinderen via de moedertaal, en zouden vakken nog niet volledig in het Nederlands moeten worden gegeven.
 
De handreiking bevat tal van praktische voorbeelden en tips voor het omgaan met meertaligheid in de klas door het geven van taalsteun in alle vakken, passend bij de leeftijd. Ook voor schoolleiders, bestuurders en partners staat er veel waardevolle informatie in de handreiking, om vanuit een gezamenlijk beleid een meerjarig integratieproces te begeleiden.
 
De PO-Raad hoopt dat alle scholen en besturen in Nederland hun voordeel zullen doen met de inzichten uit dit boekje. Als we op dezelfde voet verder gaan, ligt het risico van een verloren generatie op de loer, waarschuwt de PO-Raad. Na twee jaar is een nieuwkomersleerling formeel geen nieuwkomer meer en toch heeft hij nog extra aandacht nodig om zijn eigen niveau te halen. Als een leerling bijvoorbeeld alleen nog gebruik mag maken van het Nederlands, kan dat zijn cognitieve en sociale ontwikkeling in de weg staan en gaat leertijd verloren. 
 
Ook vanuit de Europese Unie klonk er onlangs een roep om aandacht voor meertaligheid in de klas. Wetenschapper Emmanuelle Le Pichon (Universiteit Utrecht) is groot voorstander van een meertalige onderwijsaanpak. “Zo’n aanpak moet niet alleen op schoolniveau, maar ook door bestuurders en de overheid erkend worden. Zeker dat laatste is cruciaal voor de beschikbaarheid van goede programma’s voor scholen.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids