Hoogleraar Eerstelijnszorg Victor Pop neemt afscheid van Tilburg University

Als eerste in Nederland deed hoogleraar Eerstelijnszorg Victor Pop onderzoek naar postpartum depressie. Hij maakte zich wereldwijd sterk om de misverstanden en misinformatie rondom postpartum depressie te ontkrachten. Daarnaast deed hij - deels naast zijn werk als huisarts - baanbrekend onderzoek naar schildklieraandoeningen tijdens zwangerschap en na de bevalling en de rol van het immuunsysteem tijdens de zwangerschap. Op 29 oktober houdt Victor Pop na 30 jaar onderzoek zijn afscheidsrede bij Tilburg University. Dit meldt Tilburg University.

Victor Pop maakte zich sterk om wetenschappelijke inzichten beter hun weg te laten vinden in de zorgpraktijk. Hij reisde de wereld rond om misinformatie over postpartum depressie te ontkrachten, gebrekkige kennis aan te vullen en een betere begeleiding van deze vrouwen te bepleiten. Ook richtte hij bijvoorbeeld huisartsenvereniging PoZoB op met als doel de eerstelijnszorg voor patiënten met een chronische of psychische aandoening te verbeteren. Met zijn boek ‘De mythe van de roze wolk’ maakte hij - samen met medeauteur Aja Leemans - zijn wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor een breed publiek.

Schildklierhormoon

Naast het onderzoek naar postpartum depressie, specialiseerde Victor Pop zich in de zwangerschapsimmunologie en met name de rol die het immuunsysteem speelt bij de ontdekking van (latente) schildklierstoornissen. Ook onderzocht hij de rol die schildklieraandoeningen spelen bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen. Hiertoe wordt op korte termijn baanbrekend nieuw onderzoek gestart, waarbij aan de hand van dentinelaagjes in melktanden kan worden achterhaald of kinderen in de baarmoeder zijn blootgesteld aan te veel of te weinig schildklierhormoon.

Schildklierproblemen tijdens zwangerschap

Victor Pop geeft leiding aan de Brabant Studie, de laatste in een reeks geboortecohortstudies waarin vrouwen (en hun kinderen) over langere tijd gevolgd worden. Ook hierin wordt onder meer de impact van - vaak onopgemerkte - schildklierproblemen in de zwangerschap op de neurocognitieve ontwikkeling van de kinderen onderzocht. 

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Tilburg University