Normal_erasmus

Voor haar masterscriptie: Routine Outcome Monitoring: Insight into the social and emotional development of youth in Rotterdam, heeft pedagoog Emily Tang van de Erasmus Universiteit Rotterdam de jaarlijkse Unilever Research Prijs 2019 toegekend gekregen. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Sinds begin 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het gehele zorgaanbod, van universele en preventieve dienstverlening tot gespecialiseerde zorg, voor jongeren tot 18 jaar. Om de uitkomsten van de jeugdzorg te beoordelen, maken gemeenten gebruik van monitoringinstrumenten. Het monitoren van de interventies in de jeugdzorg is belangrijk, omdat het zowel beleidsmakers als zorgprofessionals informatie verschaft over de effectiviteit van de jeugdzorg.  
 
Tang heeft haar onderzoek uitgevoerd in opdracht van afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wilde weten hoe ze hun aanbieders van preventieve jeugdhulp konden ondersteunen in de uitvoering van Routine Outcome Monitoring (ROM) bij interventies die de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd bevorderen. Beoordelingen met na afloop van de ingezette jeugdzorginterventies ontbreken vaak. Tang deed haar onderzoek bij professionals die werken met meetinstrumenten om de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren te meten en te onderzoeken wat hun ervaringen zijn met het werken met deze instrumenten, in het bijzonder de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
 
De resultaten van haar onderzoek geven aan dat de professionals Routine Outcome Monitoring (ROM) nuttig vinden, maar ook tijdrovend. Bovendien ervaren zij dat de formulering van de items van de SDQ vaak verwarrend is voor ouders en niet geschikt is in een niet-klinische context. Op basis van haar onderzoek beveelt zij daarom aan een nieuw instrument te construeren dat goed past bij de setting van preventieve jeugdhulp om de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen te monitoren.
 

Unilever Researchprijs

Unilever kent onderzoekprijzen toe aan de meest getalenteerde studenten in de chemie, biologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen. De dertien Nederlandse universiteiten nomineren elk hun meest talentvolle student om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. De prijs bestaat uit een beeld en een cheque van 2500 euro.
 
Door: Nationale Onderwijsgids