Normal_erasmus_universiteit_rotterdam

Collegevoorzitter Kristel Baele kijkt terug op een positief jaar voor de Erasmus Universiteit. Een jaar met aandacht voor het creëren van maatschappelijke relevantie door onderwijs en onderzoek, samen met partners. In Rotterdam, in de regio, in Nederland en op andere plekken in de wereld. “De Erasmus Universiteit is geworteld in de stad Rotterdam en met impact ver daarbuiten”, zegt Kristel Baele. Verder is 2018 het jaar waarin de universiteit is gestart met het ontwikkelen van de nieuwe strategie 2024. Dit meldt de Erasmus Universiteit.

105-jarig bestaan

In 2018 bestond de Erasmus Universiteit 105 jaar. Dit werd gevierd vanuit het thema ‘Science meets City’, met inspirerende ontmoetingen tussen de universiteit, de stad en haar bewoners. Zoals de publieksevenementen ‘Science Hotel’ en ‘Science Open’ waarbij wetenschappers in gesprek gingen met het publiek over hun onderzoek. Bijzonder was het cadeau aan de stad waarbij meer dan 650 kinderen colleges volgden over onder andere de hebberigheid en vrijgevigheid van mensen, onze leefomgeving, nieuwe media en het gebruik van afval als grondstof.
 

Innovatief onderwijs en prijzen

De Erasmus Universiteit opende in 2018 de deuren van het Learning & Innovation Lab. Een ‘state-of-the-art’ locatie voor online onderwijs en de ontmoetingsplek voor iedereen die gezamenlijk wil werken aan innovatie van het onderwijs. Verder werden in 2018 diverse wetenschappers en studenten gelauwerd met prestigieuze prijzen en benoemingen. Zo ontving prof. dr. Marion Koopmans (Erasmus MC) de NWO-Stevinpremie, een van hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap omdat zij een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Daarnaast werd Socioloog prof. dr. Pearl Dykstra (ESSB) benoemd als lid van het Bestuur van de International Science Council.
 

Strategie 2024 

In het voorjaar van 2018 is de missie van de Erasmus Universiteit verder aangescherpt en meer toegeschreven naar het creëren van een positieve maatschappelijke impact door onderzoek en onderwijs. De aspiraties van de universiteit zijn met betrokkenen in en rond de universiteit samengebracht in zeven prioriteiten voor de nieuwe meerjarenstrategie die ‘Strategie 2024’ wordt genoemd. 
 

Ontwikkelingen afgelopen drie jaar

In het jaarverslag 2018 vergelijkt de Erasmus Universiteit de afgelopen drie jaar voor een goed beeld van alle ontwikkelingen. Zo is er een groei van bijna tweeduizend studenten sinds 2016. Ook steeg het aantal behaalde diploma’s in de afgelopen jaren van 7.829 naar 8.478. Wat verder opvallend is dat er in 2018 meer vrouwen (187) dan mannen (147) promoveerden aan de universiteit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids