Normal_microscoop__onderzoek__wetenschap__laboratorium

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is vrijdagmiddag 7 juni aanwezig bij de viering van het 250-jarig jubileum van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte op het stadhuis in Rotterdam. Het genootschap werd op 3 juni 1769 opgericht in Rotterdam en is daarmee een van de oudste wetenschappelijke verenigingen van het land. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte. Dit meldt Rijksvoorlichtingsdienst.

Onder het motto ‘Certos Feret Experientia Fructus’ ofwel ‘de ondervinding zal betrouwbare voortbrengselen geven’ levert het genootschap een bijdrage aan de wetenschappelijke en industriële ontwikkeling van Nederland, en die van Rotterdam in het bijzonder. De vereniging organiseert lezingen, ondersteunt initiatieven en looft de Internationale Steven Hoogendijk Award uit op het gebied van de technische en medische wetenschap.
 
Daarnaast kent het Genootschap prijzen toe aan uitstekende afstudeerders van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft. Ook reikt het in oneven jaren een tweejaarlijkse promotieprijs uit, zowel in Rotterdam als in Delft. Tenslotte wordt de tweejaarlijkse International Steven Hoogendijk Award for Medical Engineering toegekend, voor wereldwijde doorbraken op het snijvlak van geneeskunde en techniek. Dit gebeurt in de even jaren. Het Genootschap heeft circa 400 leden met wetenschappelijke achtergrond. Medici, technici en anderen worden op voordracht gevraagd om lid te worden.
 
Voor het 250-jarig jubileum is een prijsvraag uitgeschreven om het belang van proefondervindelijke wijsbegeerte voor de maatschappij te onderstrepen en de toepassing ervan te stimuleren. De prijsvraag staat in het teken van de wetenschapscommunicatie en de vraag hoe de verbinding tussen wetenschapper en publiek op proefondervindelijke wijze kan worden verbeterd.  Tijdens de viering presenteren kandidaten hun ideeën en kiest een jury de uiteindelijke winnaar. Prinses Beatrix spreekt met de winnaar en een aantal kandidaten en ontvangt het jubileumboek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids