Normal_geld__euro__munt__briefgeld

De Erasmus Universiteit deelt de conclusie van de Commissie-Van Rijn dat het bekostigingssysteem van het hoger onderwijs en onderzoek op dit moment een te grote werk- en competitiedruk legt op wetenschappers. Ook sluit de financiering van universiteiten niet aan bij de praktijk. De oplossing die de Commissie aandraagt om te bezuinigen op alfa, gamma en medische disciplines, is volgens de Erasmus Universiteit echter niet de juiste. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Erasmus Universiteit waardeert de inspanningen van het kabinet om deze bezuinigingen de eerste jaren te compenseren, maar vanaf 2022 krijgen deze wel degelijk effect. De bezuinigingen op deze disciplines treffen de Erasmus Universiteit hard en lossen ook niets op. De werkdruk bij de alfa, gamma en medische disciplines wordt nog hoger dan deze nu al is, met alle negatieve effecten voor de kwaliteit van het onderwijs. Problemen in het hoger onderwijs worden dus verplaatst. Dat er een overschot is van alfa en gamma studenten in Nederland wordt door de Erasmus Universiteit niet herkend. Afgestudeerden zijn zeer gewild op de arbeidsmarkt en vinden gemakkelijk een baan.
 

Ontwikkelingen in de wetenschap

Het grootste bezwaar zit in de volgende twee punten: allereerst miskent de scheiding die de commissie en de minister maken de ontwikkelingen in de wetenschap tussen alfa, gamma en medisch aan de ene kant en techniek en bèta aan de andere kant. Disciplines werken in toenemende mate samen en hebben elkaar nodig om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Alfa en gamma ‘digitaliseren’, de medische wetenschap wordt steeds technischer en heeft de sociale wetenschappen nodig voor vraagstukken als implementatie van nieuwe technieken, ‘governance’ en financiering van het stelsel.
 
Daarnaast ervaren de bèta en techniek wetenschappers in toenemende mate dat hun innovaties niet effectief zijn zonder kennis van de gamma en alfa disciplines. Ten tweede: Nederland concurreert op wereldschaal zowel economisch als wetenschappelijk. Daarom moet worden geinvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek en niet worden bezuinigd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids