Logo_nwo_logo_nieuw

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft twee nieuwe leden benoemd in de raad van bestuur van NWO. Margot Weijnen wordt de nieuwe voorzitter voor het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen, met ingang van 1 maart 2020. Anita Hardon treedt per 1 juni aan als de nieuwe voorzitter van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen. Dit meldt NWO.

Margot Weijnen

Prof. dr. ir. Margot Weijnen (62) is hoogleraar Process & Energy Systems Engineering aan de TU Delft. Ze promoveerde ook aan de TU Delft en werkte onder meer bij Shell en bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ze is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel Nederland en lid van de raad van toezicht van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De laatstgenoemde functie zal zij in verband met onverenigbaarheid van functies neerleggen.
 

Anita Hardon

Prof. dr. Anita Hardon (58) is hoogleraar Anthropology of Care and Health aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), de universiteit waar ze in 1990 ook promoveerde. Ze is onder meer vice-voorzitter van de Sociaal Wetenschappelijke Raad van de KNAW en lid van de raad van toezicht van de Rutgers Stichting. Verder is zij voorzitter van de Steering and Advisory Group (STAG) van het Special program of research, development, and research training in Reproductive Health Program of the UNDP/UNFPA/UNICEF/WHO/WorldBank.  
 
De termijn van de huidige domeinvoorzitters loopt tot het einde van 2019. Zowel Jaap Schouten als Wim van den Doel hebben eerder aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Jaap Schouten heeft zich bereid verklaard aan te blijven totdat Margot Weijnen op 1 maart zal aantreden. De raad van bestuur is nog in overleg met de raad van toezicht van NWO om te voorzien in een waarnemer voor het domein SGW in de periode januari tot en met juni 2020.
 
Jeroen Geurts (ZonMw) en Niek Lopes Cardozo (ENW) blijven lid van de raad van bestuur, evenals Stan Gielen en Caroline Visser.
 
Door: Nationale Onderwijsgids