Judith van Erp (links) en Ronnie van Diemen, toezichtwetenschappers Wetenschapsagenda. Foto: Bas Kijzers.

De Wetenschapsagenda Toezicht is een initiatief van de Inspectieraad en toezichtwetenschappers Judith van Erp (Universiteit Utrecht) en Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Inmiddels is de ontwikkeling van de Wetenschapsagenda in volle gang. Maar, wat is het belang hiervan? Beide onderzoekers en Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, lichten toe. Dit melden de Samenwerkende Rijksinspecties.

Essentiele verbinding tussen wetenschap en toezicht

“We moeten ons toezicht innoveren om aan te haken bij de uitdagingen van deze tijd. Voor dat doel is het essentieel om de verbinding tussen wetenschap en toezicht te verstevigen.” Zo vindt Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. “Bij mijn inspectie hebben we al enkele jaren ervaring met de Academische Werkplaats Toezicht, waarin we samenwerken met enkele kennisinstituten op ons terrein. We gaan dat nu als samenwerkende inspecties oppakken met de betrokken wetenschappers. Ook zoeken we de samenwerking met bijvoorbeeld de markttoezichthouders.”

Spanningsveld vol interessante vragen

“Er wordt al veel onderzoek gedaan naar toezicht in wetenschap én bij inspecties. Het is nu tijd om een stap vooruit te zetten.” Judith van Erp van de Universiteit Utrecht is een van de betrokken toezichtwetenschappers. “In de Wetenschapsagenda kunnen we nieuwe thema’s agenderen waar toezicht en wetenschap elkaar verder kunnen brengen. De grote maatschappelijke ontwikkelingen brengen veel mogelijkheden met zich mee, maar ook grote risico’s. Denk aan globalisering, digitalisering en innovatie. In die context gelijke kansen organiseren voor iedereen, en de balans vinden tussen risico’s beperken en innovatie bevorderen, daarover gaat het in het toezicht. En in dat spanningsveld zijn ook voor wetenschappers allerlei interessante vragen te ontdekken.”

Op zoek naar schakelpunten voor toezicht en wetenschap

Martijn van der Steen is de andere betrokken toezichtwetenschapper. “Het toezicht is als vak maar zelden expliciet onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. En dat terwijl toezicht een steeds prominentere schakel vormt in het maatschappelijk systeem en in de realisatie van publieke waarde. Het komt nu soms in beeld, als er incidenten voordoen. Daarom is het hoog tijd voor een sterkere wisselwerking tussen het wetenschappelijk onderzoek en de toezichtpraktijk. En dus ook tussen toezichthouders en wetenschappers. In dit traject gaan we op zoek naar de schakelpunten voor toezicht en wetenschap. Als agenda van waaruit wetenschappers en practitioners elkaar de komende jaren kunnen vinden.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids