Inschrijving webinars en presentatie Staat van het Onderwijs geopend

Hoe staat het Nederlandse onderwijs ervoor en welke belangrijke ontwikkelingen zijn er te zien? De Inspectie van het Onderwijs toont dat ieder jaar in de Staat van het Onderwijs. Dit jaar organiseert de inspectie verschillende online evenementen rondom de publicatie. Het zijn een presentatie en een reeks webinars op 14 april en een online conferentie op 11 mei. De inschrijving hiervoor is nu geopend. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Op woensdagochtend 14 april wordt de Staat van het Onderwijs 2021 gepresenteerd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze presentatie is online te volgen. Vanaf dat moment is de Staat van het Onderwijs ook als pdf te downloaden op de website van de inspectie. Op 14 april ’s middags wordt de inhoud nader toegelicht in een reeks webinars, die elk op een afzonderlijk deel ingaan. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. De inspectie nodigt iedere betrokkene bij het onderwijs uit om vervolgens op 11 mei tijdens een brede conferentie te bespreken hoe, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kan worden gebracht.

Programma en inschrijving

Op de website van de inspectie staat het programma voor de presentatie en de webinars op 14 april en voor de conferentie op 11 mei. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan één of meer onderdelen, kan zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Door: Nationale Onderwijsgids