Pluryn kwam afspraken niet na bij herplaatsen leerlingen Hoenderloo College

Niet alle leerlingen van het Hoenderloo College, een school voor speciaal onderwijs, hebben zoals toegezegd op tijd een nieuwe onderwijsplek gekregen. Volgens onderwijsminister Slob heeft zorgaanbieder Pluryn, waar het Hoenderloo College onder valt, zijn zorgplicht verzaakt. Dit meldt De Stentor. 

Jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep bood tot 1 augustus specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen en viel onder zorginstelling Pluryn. Het Hoenderloo College maakte daar deel vanuit en bood speciaal voortgezet onderwijs aan de jongeren met complexe zorgvraag die daar tijdelijk woonden.
 
Eind juni was afgesproken dat het Hoenderloo College niet tegelijk met de jeugdzorginstelling zou sluiten op 1 augustus, maar pas per 1 oktober. Kanttekening daarbij was dat er voor alle leerlingen een passende plaats zou zijn gevonden. Zowel docenten als ouders waren echter pertinent tegen de sluiting en dat zorgde voor veel reuring. 
 
De Onderwijsinspectie heeft nu geconstateerd dat Pluryn na de zomervakantie “wisselende en gebrekkige gegevens” aan de inspectie heeft verstrekt over hoeveel leerlingen nog ingeschreven stonden op het Hoenderloo College. Ook was het niet duidelijk of andere scholen de leerlingen wilden opnemen, en daarmee handelde Pluryn in strijd met de zorgplicht. Daarnaast gaf Pluryn volgens de Onderwijsinspectie op geen enkele manier onderwijs aan de achtergebleven leerlingen die na 1 augustus nog bij het Hoenderloo College stonden ingeschreven. Dit schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer.
 
De Raad van Bestuur van Pluryn zegt zich volledig verantwoordelijk te voelen voor de situatie. Inmiddels hebben alle leerlingen van een nieuwe onderwijsplek gekregen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids