Normal_normal_rechtspraak

Een ouder van een kind op de Talententuin, een school die speciaal basisonderwijs geeft aan kinderen met autisme, heeft in een kort geding geëist dat de verhuizing van de onderwijsinstelling niet eind augustus maar in december plaatsvindt. Ze maakt zich zorgen om de snelle verhuizing en vreest dat dit bij haar 7-jarige zoon met autisme voor problemen zal zorgen. Dit meldt 1Limburg. 

In april kregen ouders te horen dat de school in de zomervakantie zou verhuizen naar een andere locatie in Maastricht. De verhuizing is enorm naar voren geschoven, want deze zou eerst pas in 2023 plaatsvinden. Kinderen hebben nauwelijks de kans gekregen om zich op de verhuizing voor te bereiden en de bezorgde moeder wil daarom dat zij meer tijd krijgen.

Campus Special Needs

De Talententuin verhuist eind augustus naar Campus Special Needs, waar ook twee scholen voor voortgezet speciaal onderwijs staan en samenkomen. Deze scholen zijn voor zeer moeilijk lerende kinderen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Ouders van de Talententuin vrezen voor het mengen van leerlingen. Maar tijdens het kort geding liet de stichting waaronder de school valt weten dat dit niet zal gebeuren.

Over twee weken volgt de uitspraak van de rechter. 

Door: Nationale Onderwijsgids