Save the Children: Kinderen in armoede en AZC’s in de knel door corona

Save the Children maakt zich tijdens de coronacrisis zorgen over kwetsbare kinderen in Nederland. Vooral nu het kabinet bekendmaakte dat de scholen en kinderopvang tot en met in ieder geval 28 april gesloten blijven. Uit een rondvraag onder kinderen met een vluchtelingenachtergrond, blijkt dat velen geen goed wifi-netwerk hebben en daardoor nauwelijks contact kunnen onderhouden met hun klas en leerkracht. Het begeleiden van het huiswerk is voor veel ouders van deze kinderen niet mogelijk, omdat het lesmateriaal alleen in het Nederlands wordt aangeboden. Dit meldt Save the Children Nederland.

Save the Children werkt zowel op scholen als in AZC’s met kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond. Ook zet de hulporganisatie zich in voor jongeren uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. 
 

Terug in de armoede

Kinderen met een armoede-achtergrond komen verder in het nauw, doordat voorzieningen waar zij van afhankelijk zijn, wegvallen. Veel jongeren met een armoede-achtergrond zijn afhankelijk van de inkomsten uit hun bijbaan. Vaak dragen zij op deze manier bij aan het gezinsinkomen. Jongeren kunnen door de coronacrisis niet of nauwelijks nog werken. Veel stageplekken vervallen, waardoor jongeren langere tijd aan hun studiekosten vast zitten, die ze vaak al nauwelijks kunnen betalen. Ook voedselbanken hebben te kampen met zieke vrijwilligers of een gebrek aan aanvoer van voedsel. 
 

Slechte wifi-verbinding  

Veel gezinnen in armoede hebben geen beschikking over voldoende elektronische apparatuur. Het is niet voor ieder gezin vanzelfsprekend om een wifi-aansluiting of voor meerdere kinderen een laptop of tablet te hebben. Thuis is er vaak geen ruimte om rustig aan school te werken en buurthuizen zijn dicht. Dit maakt het voor deze kinderen lastig om huiswerk te maken. Nu hulpverleners op afstand werken en ook jongerenwerk op afstand gebeurt, zijn de jongeren en hun familieleden in armoede minder goed bereikbaar voor hulp.
 

Nieuwkomerskinderen

Kinderen met een vluchtelingenachtergrond blijven ongeveer 1 jaar in een nieuwkomersklas. Het niveau in deze klassen is erg verschillend. In de klas wordt normaal gesproken veel in groepjes gewerkt, wat op afstand niet meer kan. De instructies voor het digitaal inloggen zijn nog niet in alle talen beschikbaar, wat het lastig maakt voor nieuwkomerskinderen en hun ouders om mee te komen.
 

Online hulp

Samen met War Child Holland en UNICEF Nederland biedt Save the Children een online sport- en spelprogramma aan, gericht op het helpen van kinderen in crisissituaties (zie meer info hieronder). In AZC’s helpen medewerkers van de drie hulporganisaties families bij het krijgen van de juiste materialen om mee te komen met het onderwijs. Op social media lezen bekendheden namens Save the Children voor uit hun favoriete kinderboek, om kinderen in deze moeilijke tijd af te leiden en te vermaken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids