Wat doet de Onderwijsinspectie met meldingen van ouders?

Maandag 20 januari 2020 heeft initiatiefneemster Tineke Timmerman namens de Boze Ouders de enquête en een collectieve klacht betreffende de wet en uitvoering Passend Onderwijs aangeboden aan Rogier Oet, directeur toezicht speciaal onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat doet de onderwijsinspectie met meldingen van ouders over problemen met passend onderwijs?

De onderwijsinspectie heeft het toezicht op de zorgplicht vorig jaar geïntensiveerd. Als ouders die hun kind aanmelden door een school worden afgewezen zonder dat er een alternatieve school is gevonden of als een school een leerling verwijdert zonder alternatief, kunnen zij dit melden bij het Loket van de Onderwijsinspectie. Dat geldt ook in gevallen waarin een leerling te lang wordt geschorst of wanneer een school de voorschriften waaronder mag worden geschorst (bijvoorbeeld het schriftelijk bekendmaken van de schorsing) niet naleeft. De inspectie zal de school hierop aanspreken en waar nodig op handhaven. Ook wordt een dekkend aanbod van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gehandhaafd door de inspectie.
 

Bemiddeling door onderwijsconsulent

Daarnaast kunnen ouders kosteloos advies of bemiddeling vragen aan de onderwijs(zorg)consulent. Het beste is om dit in een vroeg stadium al te doen. Als ouders ontevreden blijven over het aanbod van onderwijs en extra ondersteuning en ze komen er niet uit met de school, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat er geen sprake is van een passende plek, dan kunnen ze naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Verder moet iedere school een klachtenprocedure hebben als het gaat om de uitvoering van het onderwijs en/of ondersteuning. Hoe die procedure eruit ziet staat in de schoolgids die iedere school moet hebben.
 
Door: Nationale Onderwijsgids