TU Delft ziet toch af van rechtszaak tegen Onderwijsinspectie

De Technische Universiteit (TU) Delft is toch van gedachte veranderd wat betreft de rechtszaak tegen de Onderwijsinspectie. Het bestuur van de universiteit heeft besloten om geen rechtszaak aan te spannen tegen de inspectie van het onderwijs. Dat wordt aangegeven in een nieuwe verklaring over sociale veiligheid, aldus Punt Avans.

De inspectie kwam met een rapport naar buiten waaruit geconcludeerd werd dat de zorg voor medewerkers op de TU Delft is verwaarloosd. Het gaat om verschillende geïsoleerde incidenten. De inspectie spreekt van wanbeheer bij de universiteit, waardoor de minister van Onderwijs direct kan ingrijpen. De inspectie kreeg in totaal 148 meldingen, onder andere over intimidatie, racisme en seksisme. Uit de meldingen bleek ook dat de meerderheid van de klachten bij vrouwen vandaan komt. 

Reactie van TU Delft

Het bestuur van de universiteit reageerde fel op het rapport en stelde dat het onderzoek ondeugdelijk en teleurstellend is. Er wordt wel erkend dat er meldingen binnenkomen van studenten, maar de universiteit geeft aan dat er nooit sprake kan zijn van wanbeheer. "TU Delft is van mening dat de inspectie niet tot deze kwalificaties kon komen aangezien de inspectie, ook naar eigen zeggen, geen daadwerkelijk feitenonderzoek heeft gedaan," Ook heeft de Onderwijsinspectie geen wederhoor toegepast, stelt de universiteit.

Reactie op juridische stappen

Het feit dat de universiteit naar de rechter zou stappen, wekte veel verontwaardiging. Er werd daarom een petitie gestart onder de medewerkers om geen rechtszaak te starten. De medewerkers wilden juist dat de universiteit de aanbevelingen van de inspectie goed zou aannemen. Het bestuur heeft naar de feedback van de medewerkers geluisterd en er uiteindelijk voor gekozen om geen juridische stappen te ondernemen.

Cultuurverandering

Het bestuur van de technische universiteit wil zich nu inzetten voor een cultuurverandering binnen de instelling. Een rechtszaak starten zou het veranderingsproces alleen maar laten vertragen, vandaar dat de rechtszaak ook niet is doorgegaan.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema