Rekenen makkelijker en leuker maken tijdens de Grote Rekendag

Basisschoolleerlingen die niet het gewenste rekenniveau halen. Het is inmiddels een bekend probleem. Ook in de provincie Drenthe halen veel kinderen niet het gewenste niveau, maar daar moet De Grote Rekendag verandering in brengen, aldus RTV Drenthe.

Uit een onderzoek van 2022 blijkt dat 93 procent van de basisschoolleerlingen het basisniveau behaalt. Het probleem is dat slechts 42 procent van de leerlingen het daadwerkelijke niveau haalt dat iedereen nodig heeft om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Het onderzoek uit 2022 werd uitgevoerd door de Onderwijsinspectie.

Goed rekenniveau cruciaal 

Onderzoekers concluderen dat goed kunnen rekenen cruciaal is voor de toekomst. Een onvoldoende rekenniveau heeft namelijk grote gevolgen voor de vervolgopleiding van leerlingen en daarmee dus ook voor hun toekomst in het bedrijfsleven. Basisschool De Bascule in Nieuw-Amsterdam acht rekenen en taal als speerpunten binnen de organisatie. Daarom heeft de school ervoor gekozen om deel te nemen aan De Grote Rekendag.

Rekenen leuker maken

"We merken dat de leerlingen de cito-toetsen lastig vinden. Dat heeft te maken met de vertaalslag die ze moeten maken. Het zijn vaak verhaalsommen. Ze vinden het soms moeilijk om de som daaruit te halen. De rekentaal is daarbij ook lastig. Want als er een vraag is over een gemiddelde, dan moeten ze wel weten wat daarmee wordt bedoeld", zegt rekencoördinator Alinde Husers. Husers legt uit dat de rekendag helemaal niet zo zwaar is als sommige doen vermoeden. Door verschillende methodes te hanteren zorg je voor afwisseling en leer je kinderen op een andere manier te rekenen, volgens Husers. Bijvoorbeeld door te werken met tabellen en grafieken, dit maakt het voor kinderen die iets minder kunnen rekenen een stuk leuker.

Oordeel docent en leerling

Volgens Stefan Wiebring (meester van groep 7) is het moment van De Grote Rekendag uitstekend gekozen. "Als we dit in het begin van het jaar zouden doen, dan zouden grafieken en tabellen nog minder aan de orde zijn geweest. Dan beklijft het minder. Nu kunnen ze wat ze hebben geleerd meteen toepassen."

De conclusie van deze dag is dat kinderen rekenen tijdens De Grote Rekendag veel leuker vinden dan tijdens een reguliere les. "Breuken vind ik nog wel lastig en cirkeldiagrammen ook. Maar vandaag zag ik dat eerst een staafdiagram en daarna een cirkeldiagram was gemaakt van dezelfde gegevens en dat heeft het duidelijker voor me gemaakt", zegt leerling Lenthe Stokhof.

Door: Nationale Onderwijsgids / Parris Fokkema