Normal_water__drinkwater__kraan__watertappunt

Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is er nu de Subsidieregeling watertappunten. Honderden basisscholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op het schoolplein. Tussen 9 september en 14 oktober 2019 kunnen zij hun belangstelling voor de subsidie kenbaar maken. Dit meldt Gezonde School.

Bij deze subsidieregeling krijgt een school 75 procent van de kosten vergoed met een maximum bedrag van in totaal 2.000 euro per schoollocatie. De vergoeding is voor de aanschaf, aanleg en het onderhoud van het watertappunt. De school betaalt dus 25 procent van de kosten zelf. Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij aan de gemeente, lokale samenwerkingspartner, buurtvereniging, sportclub of serviceclub. Scholen die van de regeling gebruik maken schieten zelf alle kosten voor. 
 

Welk watertappunt?

Scholen zijn vrij om een watertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert en hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. 
 

Voor wie?

Alle basisscholen in Nederland, dus ook scholen voor speciaal basisonderwijs, kunnen gebruik maken van de regeling. In totaal is er budget om tot 1 april 2020 zo’n 500 watertappunten te realiseren.
 

Toekenningscriteria

Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Het is bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie.
 
De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van volksgezondheid en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids