Normal_muziek__saxofoon__muziekles__muziekonderwijs

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 20 februari in de Lasloods in Vlissingen aanwezig bij de ondertekening van het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de provincie Zeeland. Koningin Máxima is erevoorzitter Méér Muziek in de Klas.

In het convenant staan afspraken over het vormgeven van muziekonderwijs in Zeeland de komende jaren. Momenteel krijgen kinderen op 40 procent van alle basisscholen in Zeeland structureel muziekles, in 2021 moet dat 80 procent zijn. Het convenant in Zeeland wordt getekend door meer dan twintig samenwerkingspartners tijdens een muzikale bijeenkomst in het bijzijn van 550 kinderen.
 
Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Dit gebeurt door regionale partijen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Het programma is opgezet door de stichting Méér Muziek in de Klas. Eerder werden er convenanten getekend in Limburg, Friesland, De Liemers en de stad Groningen.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids