Prisma scholengroep laat leerkrachten afvloeien door overschot

Het is misschien lastig te geloven, een tijd waarin zoveel scholen kampen met een lerarentekort. Maar op de Prisma scholengroep zijn er te veel leraren en daarom krijgen er een aantal de zak. De scholengroep heeft veertien basisscholen in heel Zeeland. Prisma hoopt voor de zomer tussen de 10 en 15 leraren vrijwillig uit te laten stromen, meldt Omroep Zeeland.

Mieke Schipper, bestuursvoorzitter van Prisma, benadrukt de kwestie nog maar eens. Ze weet namelijk dat er veel geruchten rondgaan. “Het gaat niet om gedwongen ontslagen en ook is er geen financieel probleem.” Maar om een financieel probleem te voorkomen, moet er nu wel echt ingegrepen worden, geeft Schipper aan. De afgelopen jaren is er door Prisma ruim ingezet op leraren, hierdoor geven ze meer uit aan leraren dan andere scholengroepen. Door dit beleid is er ook minder geïnvesteerd in materiaal, terwijl hier ook geld voor nodig is, geeft Schipper aan. Denk aan lesmateriaal, ict-materiaal en gebouwen etc.

Flinke kostenstijgingen

Volgens Schipper kampt de scholengroep ook met flinke kostenstijgingen, waaronder een behoorlijk energiecontract. Dat contract kost op jaarbasis zo’n drie ton meer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Vanwege een wetswijziging komt er via het Rijk tegenwoordig ook minder geld binnen. Hierdoor kunnen dure personeelslasten lastiger worden opgevangen.

Jarenlang verkeerde de scholengroep in een unieke luxepositie, omdat zij meer leerkrachten op papier hadden staan dan dat ze nodig hadden. Schipper geeft aan dat dit destijds een bewuste keuze was. Omdat er veel leerkrachten met pensioen zouden gaan zou er een groot tekort ontstaan. Het heeft zeker voordelen gehad geeft Schipper aan. In tegenstelling tot andere scholen heeft Prisma vrijwel altijd les kunnen aanbieden, omdat zij vrijwel geen last hadden van het lerarentekort.

Uitstroom van docenten

Het doel is om voor de zomer tien tot vijftien docenten uit te laten stromen. Deze docenten krijgen onder andere een ontwikkelingstraject en een geldbedrag mee. Dit is al bij 75 procent van de leraren gelukt, dus is Schipper optimistisch en gelooft dat het doel bereikt gaat worden. Er zijn ook genoeg mensen binnen Prisma die aangeven ooit nog iets anders te willen doen. Bijvoorbeeld naar een andere vorm van onderwijs gaan, zoals voortgezet onderwijs. Het feit dat er van buitenaf nu zoveel vraag is naar leraren kan voor Prisma heel goed uitpakken, zegt Schipper.

Zorgen voor duidelijkheid

Voor de zomer moet duidelijk zijn wat dit plan gaat betekenen voor de scholen zelf. Er wordt alles op alles gezet om het voor collega’s zo soepel mogelijk te laten verlopen, geeft Annika Polfliet, van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Polfliet geeft aan dat het absoluut niet de bedoeling is dat de werkdruk straks hoger is. Ze sluit af door te zeggen dat er alles aan gedaan wordt om goed onderwijs te blijven geven.

Door: Nationale Onderwijsgids/Parris Fokkema