Normal_tijd_klok_deadline_rood_alarm_let_op__alarmbel
De commissie voor Binnenlandse Zaken spreekt op dinsdag 4 december van 17.00 tot 19.00 uur over een voorstel van de Europese Commissie over de afschaffing van het systeem van zomer- en wintertijd. Hiervoor komt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.
Twee keer per jaar de klok verzetten voor zomer- of wintertijd? De Europese Commissie wil hieraan een einde maken. Volgens de Commissie hebben burgers, lidstaten en het Europees Parlement steeds meer kritiek op het verzetten van de tijd. Finland en Litouwen hebben zich zelfs al uitgesproken voor het afschaffen van het systeem van zomer- en wintertijd.
 

Voorstanders en tegenstanders

Voorstanders van de zomertijd denken dat er met een uur langer licht minder verkeersslachtoffers zullen zijn en dat het energie bespaart. Tegenstanders menen dat deze energiebesparing niet aantoonbaar is. Ook voeren ze aan dat de verstoring van het bioritme gezondheidsschade kan veroorzaken bij mens en dier.
 

Lidstaten kunnen zelf kiezen

In het voorstel van de Europese Commissie staat dat lidstaten in de toekomst zelf kunnen kiezen of zij in de toekomst doorgaan met de wintertijd (dat is nu de standaardtijd) of met de zomertijd. Het plan van de Commissie is om de zomer- en wintertijd al per april 2019 af te schaffen. Maar inmiddels is er zoveel kritiek op ontstaan, dat deze afschaffingsdatum niet meer haalbaar lijkt. Oostenrijk (dit halfjaar Europees voorzitter) heeft al een nieuwe tijd voorgesteld: 1 april 2021.
 

'Zet alle klokken binnen de EU gelijk'

De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken wil eerst debatteren met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) voordat het kabinet in Europa een standpunt inneemt. Daarom heeft de commissie een behandelvoorbehoud op dit onderwerp geplaatst. Ook heeft de commissie aan minister Ollongren gevraagd om de voor- en nadelen van permanente zomertijd en van permanente wintertijd op een rijtje te zetten. Wat is eigenlijk het standpunt van het kabinet? Trekken de Beneluxlanden gezamenlijk op? Komt er een volksraadpleging over dit onderwerp? De minister laat in haar brief weten dat ze wil streven naar één tijd in de hele Europese Unie. Daar moeten de lidstaten over overleggen, vindt ze. En voor dat overleg en de invoering van een nieuw tijdssysteem is tijd nodig.