Normal_blindenstok_-_blind
Expertisecentrum handicap + studie organiseert op maandag 19 en dinsdag 20 november 2018 in Utrecht een internationale conferentie over hoger onderwijs voor studenten met een beperking: 'Higher education for students with disabilities: ensuring compliance with the UN Convention'. Tijdens de conferentie staat de vraag centraal hoe we ons onderwijs inclusiever kunnen maken, zodat zoveel mogelijk studenten mee kunnen doen. Dit meldt het Expertisecentrum handicap + studie.
 

Ook de actuele onderwerpen studentenwelzijn, prestatiedruk en psychische klachten komen aan bod. Het RIVM constateerde afgelopen juni nog, in een rapport over de toekomst van de gezondheid in Nederland, dat jongeren onder toenemende mentale druk staan.

Expertisecentrum handicap + studie wil met deze conferentie een verschil maken, zodat studenten met een beperking onbelemmerd en succesvol de studie van hun keuze kunnen volgen. Handicap + studie streeft naar inclusief hoger onderwijs, waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin bijzondere aanpassingen steeds minder nodig zijn.

VN-verdrag

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland in werking getreden. Verschillende hogescholen ondertekenen tijdens de conferentie een intentieverklaring waarin gezamenlijke ambitie, procesafspraken en doelstellingen zijn opgenomen voor de implementatie van het VN-verdrag in het hoger onderwijs. De drie belangrijkste principes van het VN-verdrag zijn inclusie, volledige participatie en autonomie. Het kernmotto is: 'Niets over ons, zonder ons'. Uiteraard zijn er op de conferentie ook ervaringsdeskundigen aanwezig om mee richting te geven aan oplossingen voor inclusiever hoger onderwijs.

De conferentie vindt plaats in Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht. De voertaal is Engels. Zie voor meer informatie www.handicap-studie.nl/conference2018

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids