Universiteitsblad Cursor van TU/Eindhoven op zwart vanwege beperking persvrijheid

De website van universiteitsblad Cursor van de Technische Universiteit Eindhoven staat sinds dinsdag op zwart. De redactie protesteert daarmee tegen de beperking van persvrijheid. De journalisten van Cursor voelen zich al maanden te kort gedaan door het universiteitsbestuur en de redactieraad. Er stond een onthullend artikel over belangenverstrengeling op de universiteit online en dat deed de bom barsten. Dinsdag koste dit de kop van hoofdredacteur Han Konings. Dat meldt Omroep Brabant. 

In een verklaring legt de redactie van Cursor uit waarom de website op zwart staat. “Cursor ervaart vanuit het College van Bestuur van de TU/e en de redactieraad een steeds groeiende druk om bepaalde artikelen, die als onwenselijk worden gezien, niet te publiceren.”

Andere baan zoeken 

Volgens de redactieraad voldeed het artikel over de belangenverstrengeling op de universiteit niet aan de informatiebehoeften van de TU/e-gemeenschap. Niet lang daarna werd er druk uitgeoefend op de hoofdredacteur om een andere baan te zoeken binnen de organisatie. In 2021, toen er ook al eens een gevoelig artikel online verscheen, werd de hoofdredacteur ook al eens verzocht om op te stappen.

Journalistieke regels 

De redactie wijst erop dat er volgens de journalistieke regels gewerkt wordt. Alle bronnen en feiten worden zorgvuldig gecontroleerd en er is altijd ruimte voor wederhoor. En dat geldt ook voor zaken die minder leuk zijn voor de reputatie van de universiteit.

Maar het universiteitsbestuur was hiervan niet overtuigd en de hoofdredacteur besloot, onder toenemende druk van buitenaf, het artikel offline te halen. De redacteur die de belangenverstrengeling aan de kaak stelde in het artikel zag geen andere uitweg dan om als klokkenluider de affaire naar buiten te brengen. Ze diende op 26 juni een erkende klacht in bij de universiteit. De universiteit moet dan de kwestie in behandeling nemen.

Hoofdredacteur ontslagen 

Nog voordat de behandeling is gestart is hoofdredacteur Han Konings al zijn baan kwijt. Hij is per direct ontslagen. De redactie van Cursor geeft aan dat ze in deze situatie hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Ze willen dat het universiteitsblad gewoon hun werk moet kunnen doen en daarvoor zijn een aantal stappen nodig.

Ze willen dat de huidige redactieraad plaatsmaakt voor een nieuwe onafhankelijke raad en de redactieleden willen graag meebeslissen over een nieuwe hoofdredacteur.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk