Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Op 22 september organiseert Kentalis in Utrecht een brainstorm over meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen (TOS) voor zowel ouders als professionals. Kentalis zoekt hiervoor meertalige ouders van kinderen met TOS om mee te doen. Dit meldt Kentalis.

Zowel ouders als professionals lopen wel eens tegen vragen aan bij meertalige kinderen met TOS. Ouders vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze de tweetalige opvoeding het beste kunnen aanpakken. Of: geven de uitslagen van testen in het Nederlands de tweetalige taalontwikkeling wel goed weer?
 
Professionals missen hulpmiddelen, zoals voorlichtingsmateriaal in andere talen. En staan voor de uitdaging: hoe voer je een gesprek over de ontwikkeling van een kind als ouders het Nederlands onvoldoende beheersen en er geen tolk is?
 
Tijdens de brainstorm gaan ouders en professionals hierover met elkaar in gesprek. Samen gaan ze de problemen inventariseren die kunnen spelen bij meertalige kinderen met TOS en bedenken ze aansluitend ook concrete oplossingen.
 
De brainstorm wordt gehouden op 22 september 2018 van 10.00 tot en met 15.30 uur in Utrecht. Aanmelden kan via deze link.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids