Normal_kentalis

Vanaf 1 augustus 2020 is Tamara Kroll lid van de Raad van Toezicht van Kentalis en is zij lid van de Auditcommissie. De organisatie die slechthorende, dove, doofblinde mensen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ondersteunt, neemt afscheid van Susanne Lofh. Dit meldt Skipr. 

Kroll is naast toezichthouder bij Kentalis ook lid van de raad van bestuur en CFO/COO bij het Martini Ziekenhuis. Tevens is ze momenteel toezichthouder bij de Twentse Zorgcentra en is ze daar tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Kroll over haar nieuwe functie: “Bij Kentalis staat alles in het teken van elkaar goed kunnen verstaan en begrijpen. Dat vind ik heel mooie uitgangspunten waar ik me als toezichthouder graag voor wil inzetten.”

Door: Nationale Onderwijsgids