Normal_kentalis

Vanaf 1 augustus 2020 is Tamara Kroll lid van de Raad van Toezicht van Kentalis en is zij lid van de Auditcommissie. De organisatie die slechthorende, dove, doofblinde mensen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) ondersteunt, neemt afscheid van Susanne Lofh. Dit meldt Skipr. 

Kroll neemt met haar nieuwe positie bij Kentalis afscheid van het Martini Ziekenhuis, waar ze lid van de raad van bestuur en CFO/COO is. Ook is ze momenteel toezichthouder bij de Twentse Zorgcentra en is ze daar tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Kroll over haar nieuwe functie: “Bij Kentalis staat alles in het teken van elkaar goed kunnen verstaan en begrijpen. Dat vind ik heel mooie uitgangspunten waar ik me als toezichthouder graag voor wil inzetten.”

Door: Nationale Onderwijsgids