Normal_kind_krukken_speciaal_onderwijs_beperking_handicap

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), LECSO en de VGN organiseren op woensdag 30 mei aanstaande een OplossingenLab. Tijdens deze bijeenkomst staan concrete vraagstukken centraal rondom het organiseren en financieren van zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen. Dit meldt het NJi.

Bij leerlingen met ernstige verstandelijke/meervoudige beperkingen zijn verschillende instanties betrokken, zoals zorgaanbieders, scholen, gemeenten en zorgverzekeraars. Zowel de organisatie als de bekostiging kunnen onoverzichtelijk en bureaucratisch zijn en leiden tot verschillende praktische vraagstukken. Tijdens het OplossingenLab nemen deelnemers hun eigen vraagstukken mee, maar ook voorbeelden van oplossingen, tips en trucs. Hierin leren en inspireren de deelnemers elkaar.
 
Het OplossingenLab is bedoeld voor directeuren, managers en zorgcoördinatoren die belast zijn met de organisatie en financiering van zorg in onderwijs aan leerlingen met verstandelijke/meervoudige beperkingen. Ook landelijke vertegenwoordigers vanuit de ministeries van onderwijs en volksgezondheid, zorgverzekeraars, inspectie, PO-Raad, VO-raad en de VNG zijn uitgenodigd.
 
Het OplossingenLab vindt plaats op woensdag 30 mei 2018 van 14.00 uur tot en met 17.00 uur in Utrecht. Aanmelden kan via deze link
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids