Normal_kindermishandeling_mishandeling_slachtoffer_verdriet_kind

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is nog steeds te hoog, zeggen Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Zij organiseren deze week de Week tegen Kindermishandeling en zijn duidelijk: hoe actief de campagnes ook zijn en hoe effectief de beschikbare interventies mogelijk zijn, nog steeds zijn te veel kinderen slachtoffer van kindermishandeling thuis. 

Ongeveer 3 procent van de kinderen in Nederland groeit op met mishandeling, seksueel misbruik of verwaarlozing of zij moeten toezien hoe een familielid slachtoffer is van huiselijk geweld. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling staan Movisie en het NJi hierbij stil op social media en de campagnewebsite. De verhalen van dertig kinderen, ouders en professionals krijgen deze week aandacht en er worden door heel het land activiteiten georganiseerd, waaronder een bijeenkomst over de nieuwe meldcode kindermishandeling die sinds 1 januari 2019 van kracht is.
 

MELDCODE KINDERMISHANDELING 

Sinds 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Een professional moet alle stappen van de meldcode doorlopen als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing dienen door professionals in de gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, justitie en maatschappelijke ondersteuning gemeld te worden.
 
In hoeverre deze vernieuwde meldcode zijn vruchten afwerpt wordt nog bekeken. Cijfers zijn nog niet bekend. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids