Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Uit onderzoek van Reporter Radio van KRO-NCRV blijkt dat het steeds vaker voorkomt dat kinderen niet op een school voor speciaal onderwijs geplaatst worden en daardoor thuiszitten. Ook zijn de klassen op het speciaal onderwijs regelmatig te groot. Dat komt door een grote belangstelling voor zowel het speciaal onderwijs als het speciaal basisonderwijs. Dit meldt de NOS.

Leerkrachten op reguliere scholen verwijzen leerlingen de afgelopen jaren gemakkelijker door naar het speciaal onderwijs, bleek eerder dit jaar. Dit komt veelal  ze er moeite mee hebben aan ieder kind in de klas voldoende aandacht te geven. Aan de andere kant staat in de Wet passend onderwijs, ingevoerd in 2014, dat zoveel mogelijk kinderen met een lichamelijke beperking of met gedragsproblemen op een reguliere school moeten blijven. 
 
Wim Ludeke van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), laat weten dat niet iedere reguliere school met complexe leerlingen om kan gaan. Deze leerlingen worden nu doorverwezen naar het speciaal onderwijs. De enorme lijst met aanmeldingen is een groot probleem op veel scholen, laat hij weten. Kinderen zitten noodgedwongen thuis, zitten in een klas met te veel leerlingen of blijven op een reguliere school zitten. Daar krijgen zij minder goede hulp dan op een school voor speciaal onderwijs.
 
Door: Nationale Onderwijsgids