Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Volgens Onderwijsminister Slob is de invoering van de verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs voorbereid. De inwerkingtreding in zowel het speciaal onderwijs als het speciaal basisonderwijs is tijdig aangekondigd en scholen hebben daardoor voldoende tijd gehad om zich te kunnen voorbereiden. Dit laat de minister weten in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

Tijdige aankondiging verplichte eindtoets

Al in 2011 is de verplichte eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs aangekondigd. “In 2016 werd als invoeringsjaar hiervoor schooljaar 2018/2019 genoemd. In 2017 is besloten de ingangsdatum met een jaar uit te stellen naar het schooljaar 2019/2020. Daarmee is naar mijn oordeel voldoende tijd gegeven aan de scholen om zich hierop te kunnen voorbereiden”, aldus de minister.
 

Betrokkenheid om draagvlak te creëren  

De zorgvuldige invoering houdt, naast het tijdig aankondigen, in dat relevante partijen zijn betrokken, waardoor er draagvlak ontstaat. Ook dat is volgens de minister gebeurd. “Er is de afgelopen jaren overleg gevoerd met LECSO, de PO-Raad, het SBOwerkverband en Ouders & Onderwijs. Via Ouders & Onderwijs is relevante informatie ook met ouders gedeeld.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids