Normal_kunst_kind_schilderen_verf_kwast_hand

Vanaf maandag 5 maart kunnen scholen voor vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs subsidie aanvragen voor cultuureducatie. Met de regeling 'Versterking cultuureducatie' wil het Fonds voor Cultuurparticipatie de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen stimuleren opdat cultuuronderwijs een vast onderdeel wordt van het onderwijscurriculum. Dit meldt LKCA.

De aanvraagronde die maandag start is de eerste van drie rondes. In 2019 en 2020 zijn de volgende rondes. Dit jaar hebben scholen tot en met 26 oktober de tijd om een subsidie-aanvraag in te dienen. Per project is een subsidie mogelijk van 10.000,- tot 50.000,- euro. Als voorwaarde geldt dat scholen zelf minimaal hetzelfde bedrag moeten bijdragen als het aangevraagde subsidiebedrag. Om het bedrag te kunnen matchen mogen scholen andere financiers benaderen als een bijdrage uit eigen middelen niet mogelijk is.

Scholen kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor ontwikkelen, uitvoeren en verder uitbouwen van projecten die de culturele ontwikkeling van leerlingen bevorderen. Daarbij is samenwerking met een culturele instelling een voorwaarde. Het project moet minimaal twee en maximaal drie schooljaren duren, waarbij er in minstens twee schooljaren activiteiten zijn met leerlingen. Scholen die al subsidie ontvangen uit eerdere vmbo-regelingen kunnen een aanvraag indienen voor vervolgplannen van een project.

Meer informatie over de subsidieregeling en indienen van aanvragen via www.cultuurparticipatie.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids