Budgetplafonds subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s verhoogd

Ministers Van Engelshoven en Slob hebben besloten de budgetplafonds voor de subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 te verhogen. Daarnaast worden de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak verlengd tot en met 31 augustus 2021. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

In mei van dit jaar werd de bovengenoemde subsidieregeling gepubliceerd. Scholen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en instellingen voor mbo, vavo en overige educatie konden aan de hand van deze regeling subsidie aanvragen waarmee in schooljaar 2020/2021 inhaal- en ondersteuningsprogramma’s georganiseerd kunnen worden. Er zijn drie mogelijke aanvraagtijdvakken voor deze subsidieregeling, waarvan er twee al verstreken zijn.

Aan het einde van het eerste tijdvak bleek dat voor het voortgezet onderwijs en overige educatie het beschikbare budget was overschreden. Daarom werd besloten om het budget anders in te delen om zo toch alle aanvragen te kunnen honoreren. Na afloop van het tweede tijdvak werd echter geconstateerd dat voor alle sectoren, behalve het vavo, het budget was overschreden. Naar aanleiding van deze overschrijding hebben de ministers nu besloten om de budgetplafonds te verhogen.

Ook worden de termijnen voor de uitvoering van het eerste tijdvak verlengd tot en met 31 augustus 2021. Hiertoe is besloten nadat bleek dat de uitvoering van meerdere programma’s flinke vertraging heeft opgelopen of nog zal gaan oplopen vanwege het coronavirus.

Door: Nationale Onderwijsgids