Normal_cassiere_werk_flexwerk_jongeren534

Om deelname aan de arbeidsmarkt mogelijk te maken voor jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro), is het belangrijk dat verschillende partijen - school, werkgever en gemeente -  hun bijdrage te leveren. Op initiatief van onder meer LESCO en sectorraad PRO is daarom het project 'Ingeschakeld' opgezet met als doel alle nodige partijen in te schakelen voor actie. De aftrap van het project vond gisteren plaats op VSO school STIP in Utrecht in het bijzijn van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Dit meldt LESCO.

Een goede samenwerking van onderwijsinstelling, het bedrijfsleven en plaatselijke overheid bevordert een effectieve begeleiding van vso- en pro-jongeren naar een betaalde baan. Een betaalde baan vinden is voor de jongeren van grote betekenis omdat zij daarmee de kans krijgen mee te doen aan de maatschappij. Tijdens de aftrapbijeenkomst vertelde Klijnsma dan ook dat ze blij is dat alle partijen elkaar gevonden hebben in dit nieuwe project.

Andere aanwezigen op de bijeenkomst waren voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad, directeur Harry van de Kaats van werkgeversvereniging AWVN, Aart van der Gaag - aanjager van het 100.000-banenplan, bestuurder Huub Poels van sectortaad PRO en Onno Blok namens de gemeente Utrecht. Ook Divosa, de Landelijke Cliëntenraad en de ministeries van Sociale Zaken en van Onderwijs werken mee aan het initiatief. Allen zijn het eens over het belang van regionale samenwerking.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids