Vso-docent pleit voor betere regeling examenuitslag speciaal onderwijs

Als het aan vso-docent Henk Vegter ligt, komt er een betere regeling voor het krijgen van de examenuitslag voor leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen die het staatsexamen doen. Zijn petitie hiervoor is meer dan 7.500 keer ondertekend en wordt dinsdag overhandigd aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs. Dit meldt Omroep Flevoland. 

Leerlingen moeten aan het eind van het schooljaar een schoolexamen en een schriftelijk centraal examen afleggen. Dat gebeurt in het reguliere onderwijs ook in die volgorde, maar leerlingen in het speciaal onderwijs hebben pas in juli een mondeling examen. Reguliere leerlingen krijgen zodoende op 14 juni al hun uitslag van de schriftelijke examens, maar vso-leerlingen pas na hun mondeling. Dit maakt het lastig voor deze scholieren om bij hun mondeling rekening te houden met het resultaat van hun schriftelijk examen.

Stemming motie

Als het aan docent uit Dronten ligt, krijgen leerlingen in het speciaal onderwijs ook hun schriftelijke uitslagen op 14 juni. Woensdagmiddag stemt de Tweede Kamer over een motie die hetzelfde moet regelen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky