Normal_asian-special-need-child-on-wheelchair-smile-and-i-2022-11-11-21-52-44-utc

Elk jaar beginnen zesduizend jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan een mbo-opleiding. Uit een onderzoeksrapport van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat deze studenten vaker voortijdig stoppen met de opleiding in vergelijking met studenten die uit het reguliere vo komen. Dit meldt Ingrado.

In 2021 dienden kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (Groen Links) een motie in om een inventarisering te doen bij studenten met extra ondersteuningsbehoeften. Zij wilden graag een passend aanbod creëren om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in staat is om een mbo-diploma te behalen. 

Onderzoek

Naar aanleiding hiervan heeft Ingrado een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van voortijdig schoolverlaten van vso-leerlingen in het mbo. Afgelopen vrijdag werd het eindrapport De overstap van vso naar mbo, hoe kan de overstap worden versoepeld? gepresenteerd aan politiek, studenten, onderwijs en gemeenten in Amsterdam.
 
Bestuurder Corien van Starkenburg verteld tijdens de paneldiscussie die na de presentatie plaatsvond dat de situatie beter moet om echt inclusief onderwijs te creëren. Zij oordeelde: "Dit rapport laat zien dat er nog genoeg werk aan de winkel is. De stip aan de horizon is om alle studenten met een vso-achtergrond optimaal te begeleiden zodat zij een mbo-diploma kunnen behalen. Op deze manier bouwen we samen aan inclusief onderwijs.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids / Marian van Reesch