Normal_school_blokken_peuter

De gemeente Zaandam en het schoolbestuur van Zaan Primair zoeken een geschikte locatie voor een nieuwe basisschool voor speciaal onderwijs. Er staat al nieuwbouw gepland voor de school in Wormerveer maar de gemeente en het schoolbestuur kijken ondertussen of er nog betere alternatieven zijn. Inwoners uit heel Zaanstad Noord worden opgeroepen mee te denken over een geschikte plek. Dit meldt Dichtbij.

De nieuwe school moet plek gaan bieden aan de basisscholen Het Dok en De Boei. De scholen gaan samen één school voor speciaal (basis)onderwijs vormen. Sinds dit schooljaar vallen beide scholen onder Dynamica XL. Deze instelling biedt onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsproblemen (cluster 4) en kinderen die zeer moeilijk kunnen leren (cluster 3). Ook vangt de instelling kinderen op die tijdelijk niet terecht kunnen in het reguliere basisonderwijs.

De school moet plek gaan bieden aan zo'n 150 leerlingen uit de regio. Omdat het om speciaal onderwijs gaat, is de plek van de school niet wijkgebonden. Daarom heeft de gemeente besloten nog even verder te kijken naar een mogelijk betere plek voor de school en heeft alle inwoners en ondernemers gevraagd mee te denken. Via de Facebookpagina Dynamica Zaanstad Noord en de website zaanstad.nl kunnen mensen voor 12 september hun suggesties doorgeven. Daar staan ook de eisen vermeldt waaraan de schoollocatie moet voldoen.

© Nationale Onderwijsgids