Normal_muur_stenen_steen__2_

De opgave rond onderwijshuisvesting is complex, stelt Ingrid de Moel, directeur van Bouwstenen voor Sociaal. Veel scholen en kindcentra moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd, maar daarmee zijn we er nog niet. De vraag wat te doen met onderwijshuisvesting speelt bij veel schoolbesturen. Om hier betere besluiten in te kunnen nemen, gaan schoolbesturen en andere partijen in het maatschappelijke veld dit jaar binnen Bouwstenen aan de slag vanuit vier thema’s. Dit meldt Bouwstenen.

Veranderingen in de samenleving en in het onderwijs vragen op termijn waarschijnlijk om andere locaties en gebouwen. Als die ontwikkelingen zich voortzetten zal dat grote gevolgen voor de onderwijshuisvesting hebben. Maatschappelijk vastgoed kan niet los van haar maatschappelijke context worden beschouwd. 
 
De vraag wat te doen met onderwijshuisvesting speelt bij veel schoolbesturen. Om hier betere besluiten in te kunnen nemen, gaan schoolbesturen en andere partijen in het maatschappelijke veld dit jaar binnen Bouwstenen aan de slag vanuit vier thema’s, namelijk vastgoed met beleid, goed gebruik van de bestaande gebouwen, het vastgoed laten aansluiten op de nieuwe standaards op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzaamheid en sectorbreed ‘in control’ komen,
 
Het vraagt nogal wat van scholen en gemeenten om goed in te spelen op alle ontwikkelingen die op het onderwijs afkomen. Duidelijk is nu dat krimp een rol speelt en dat de toekomst onzeker is. Het is de kunst te leren omgaan met en in te spelen op die onzekerheden, ook bij investeringen die in de komende jaren gedaan worden. Dat is niet alleen van belang voor het voortbestaan van de eigen organisatie, maar ook omdat er op het gebied van verantwoording steeds meer eisen aan schoolbesturen zullen worden gesteld. 
 
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is de samenwerkingsagenda van partijen in het maatschappelijke werkveld. Deze wordt uitgewerkt met partners van Bouwstenen in uiteenlopende kennis- en ontwikkelgroepen en ondersteund door de PO-Raad, de VNG en andere brancheorganisaties.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids