Normal_taal__kind__taal_leren__boek

Kentalis en Markant Peuteropvang willen samen een locatie openen in Doetinchem. Op deze nieuwe locatie kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor onderzoek, onderwijs en zorg. Het college van Burgemeester en wethouders Doetinchem heeft inmiddels ingestemd met de plannen, alleen de Raad moet nog toestemming geven. Dat meldt Kentalis.

De verwachting van Kentalis is dat vooral veel kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) de locatie in Doetinchem zullen bezoeken. Vijf procent van de bevolking kampt met de stoornis. “Door intensief samen te werken met Markant Peuteropvang hopen we kinderen met een TOS of gehoorproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen en frustraties op latere leeftijd voorkomen”, aldus Diana van Witzenburg, directeur van de dr. P.C.M. Bosschool in Silvolde.

Op de nieuwe locatie kunnen de kinderen en jongeren terecht voor onderzoek als er vermoedens zijn van een TOS of gehoorproblemen. Ook zullen er speciale communicatiegroepen in de voorschoolse vroegbehandeling en in de onderbouw van het onderwijs komen voor peuters en kleuters. In deze kleine groepen leren de kinderen communiceren op een speelse manier. Daarnaast zal er ook speciaal onderwijs en ondersteuning op reguliere scholen worden aangeboden. Voor kinderen die extra leerpunten hebben komt er een naschoolse (groeps)behandeling.

Van Witzenburg kaart aan dat Kentalis niet alleen wil samenwerking met de peuteropvang, maar ook met wijkteams, consultatiebureaus, scholen, zorginstellingen en logopedisten. “Door korte lijntjes kunnen we kinderen die moeite hebben met spraak en taal snel signaleren. En ze vervolgens de zorg en onderwijs bieden die bij hen past. Dat kan bij Kentalis, maar ook bij andere onderwijs- en zorgprofessionals. Door samen te werken en door kennis uit te wisselen kunnen we deze kinderen de juiste ondersteuning bieden”, aldus Van Witzenburg.

© Nationale Onderwijsgids