UM onderzoekt aanpak scholen rond gezondheid en welzijn van leerlingen: doe mee

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht zijn bezig met een 4-jarig landelijk evaluatieonderzoek van het programma Gezonde School, gefinancierd door ZonMw. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de aanpak van basis-, middelbare- en mbo-scholen in Nederland op het gebied van gezondheid en welzijn van leerlingen. Hiervoor zoeken zij zo veel mogelijk scholen die hierover een online vragenlijst willen invullen. Dit meldt Universiteit Maastricht.

Wat doen scholen in Nederland rondom gezondheid en welzijn van leerlingen? Om dit in kaart te brengen, wordt het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’ gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door drie academische werkplaatsen (AWPG Limburg, AMPHI en AGORA), onderzoeksinstituut TNO en 7 GGD’en, en gesubsidieerd door ZonMw. De opdrachtgevers zijn onder andere de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.
 
Meedoen kan door vóór 1 december de vragenlijst in te vullen over uw schoollocatie via www.gezondheidenwelzijn.nl. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.
 
Vragen kunnen worden gesteld aan de onderzoeker, Gerjanne Vennegoor, via g.vennegoor@maastrichtuniversity.nl of 043 3882281.
 
Door: Nationale Onderwijsgids