Webinar over de evaluatie en borging van het NP Onderwijs

Op woensdagmiddag 13 september om 15:00 uur is er een webinar over de evaluatie en borging van interventies die scholen uitvoeren met middelen uit het NP Onderwijs. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Interventies zijn zelden in één keer effectief. Vaak zijn er tussentijds aanpassingen nodig om de interventie te laten aansluiten bij de methode, bij werkroutines van leraren, of bij bepaalde groepen leerlingen. Ook kan er ingezet worden op andere materialen of extra begeleiding. Bij een goede uitvoering horen monitoring en evaluatie. Zo komen de resultaten van interventies in beeld en is bijsturen mogelijk waar nodig.

Tips en adviezen 

Dat geldt uiteraard ook voor de interventies die uw school met de NP Onderwijs -uitvoert. Het is makkelijk gezegd, maar hoe pak je evalueren en borgen goed aan? Anje Ros en Angela de Jong, twee specialisten op het gebied van scholen als lerende organisaties, geven concrete tips en adviezen tijdens het webinar op woensdagmiddag 13 september om 15:00 uur om hier dit schooljaar mee aan de slag te gaan.

Tijdens het webinar gaan zij in op vragen als:

- Hoe zorg ik dat het tussentijds evalueren van interventies goed verloopt?
- Hoe zorg ik dat de interventie zo nodig wordt bijgesteld?
- Wat is mijn rol als schoolleider bij het evalueren en borgen van interventies in het kader van het NP Onderwijs?

Er komen praktijkvoorbeelden aan bod en er is ruime gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.

Praktijkkaarten 

Er zijn twee praktijkkaarten die kunnen helpen om de monitoring en evaluatie vorm te geven en ontwikkelingen in de gaten te houden.

Lezingen 

De bijeenkomsten van OCW Dichtbij werden dit voorjaar ingeleid met lezingen door lectoren en onderzoekers uit de betrokken regio’s. De lezingen gingen onder andere over onderwijsvernieuwing, het belang van een regionaal leernetwerk en een innovatieve kijk op het toetsen van kennis en voortgang.

Door: Nationale Onderwijsgids