Onderwijsorganisaties maken zich zorgen over 'verouderd' onderwijs

De structuur van ons onderwijs is vijftig jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van de nieuwe tijd. Er is 'groot onderhoud' nodig. Er moet onderwijs komen waarin we eerder beginnen, waarin we ook langer blijven leren, waarin onnodige barrières verdwijnen en waarin alle talenten van leerlingen en studenten de kans krijgen. Dat stellen diverse organisaties uit het onderwijsveld in een discussiestuk dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.

Onder hen zijn onder meer de MBO Raad, het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de studenbond LSVb. Het gaat al langer niet goed, waarschuwen de opstellers van Toekomst van ons onderwijs: de leesvaardigheid daalt, er is kansenongelijkheid, het beroepsonderwijs wordt ondergewaardeerd, er zijn te veel schotten waardoor we niet het maximale uit elk talent kunnen halen, er is gebrek aan waardering voor onderwijzenden.

Kinderen zouden nog eerder dan nu al naar een basisvoorziening moeten kunnen waar ze zich gelijk en spelend met elkaar kunnen ontwikkelen. Maar de opstellers willen leerlingen niet langer al op 11- of 12-jarige leeftijd "vastklinken" aan een leerweg of onderwijssoort die bepalend is voor het te volgen vervolgonderwijs. Waarbij dan ook nog eens alle vakken op hetzelfde niveau moeten worden gevolgd, of ze er nu sterk in zijn of zwak. Dit is namelijk nadelig voor veel leerlingen: ze ondervinden stress of kunnen bepaalde talenten niet voldoende benutten.

Het hoger onderwijs moet daarna bijdragen aan een brede vorming en persoonlijke ontwikkeling en studenten "wendbaar en weerbaar" maken op de arbeidsmarkt en in de samenleving, aldus het stuk.

Door: ANP