Normal_werken_computer_studeren_rapport_administratie

Meer dan de helft van de werkloze jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam is inmiddels aan het werk of gaat naar school. Was in 2014 nog 13,3% van de jongeren werkloos; in 2018 was dat nog maar 6,2%. Dit meldt Gemeente Amsterdam.

Migratieachtergrond

De grootste daling in werkloosheid is te zien bij de jongeren zonder startkwalificatie (11%) en jongeren met een migratieachtergrond (10%). Toch blijven deze groepen nog steeds vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Dit was in 2014 ook al het geval. Toen was 25% van de jongeren zonder startkwalificatie en 18% van de jongeren met een migratieachtergrond werkloos.
 

Aanpak Jeugdwerkloosheid

In 2015 is gestart met het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het doel: in vier jaar tijd ten minste 21.000 jongeren naar werk of school begeleiden. Dat is gelukt. 24.684 jongeren gaan naar school of zijn aan het werk.
 

Nog niet klaar

Ondanks deze goede resultaten blijft er aandacht voor de jongeren. Amsterdam heeft nog steeds jongeren die kwetsbaar zijn en een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het programma is inmiddels ten einde, maar Amsterdam blijft zich, met onder andere banenplannen en het Jongerenpunt, inzetten om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids