Grote groep kinderen uit Amsterdam gaat niet naar school, aandeel mbo'ers stijgt

Steeds meer kinderen uit Amsterdam gaan niet naar school. Dat komt naar voren uit een rapport van de gemeente over leerplichtigen in de stad. Afgelopen schooljaar nam het aantal thuiszitters met 50 procent toe. Dat meldt NH Nieuws.

Vorig schooljaar (2022/2023) waren er 222 thuisblijvers. Dat waren er 73 meer dan een schooljaar eerder. Wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs) en Sofyan Mbarki (mbo) schrijven in een brief aan de gemeenteraad dat ze dit een zorgwekkende ontwikkeling vinden. “Deze kinderen lopen niet alleen leerachterstanden op, maar ook op sociaal en emotioneel vlak.”

Wachtlijst voor speciaal onderwijs 

Dat kinderen niet naar school gaan, kan komen door verschillende oorzaken. Basisschoolkinderen die zijn aangemeld voor het speciaal onderwijs komen vaak op een wachtlijst terecht. Voor deze scholen loopt het aantal aanmeldingen de laatste jaren flink op. Als de kinderen op zo’n wachtlijst belanden, gaan ze in de resterende tijd vaak niet naar school. Het reguliere onderwijs is niet de juiste plek voor deze kinderen.

Relatief verzuim 

Op het mbo kreeg zo’n 30 procent van de studenten een melding van ‘relatief verzuim’. Dat houdt in dat de studenten binnen 4 weken minstens 16 uur niet in de les waren. Studenten gaan uiteindelijk helemaal niet meer naar school.

De gemeente Amsterdam is al bezig om het verzuim op het mbo terug te dringen. De leerplichtambtenaar krijgt een belangrijke taak. “Studenten op het mbo zijn een andere doelgroep dan leerlingen in het funderend onderwijs”, aldus de wethouder. Mbo-instellingen moeten volgens Mbarki ook kijken naar wat ze zelf kunnen doen.

Schoolrooster verbeteren 

Een betere schoolrooster zou al wonderen doen volgens Mbarki. “Roosters met veel onderbrekingen en lessen van een lage kwaliteit zijn belangrijke redenen voor jongeren om te stoppen met hun studie."

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk