Normal_studenten_ondernemers_jonge_ondernemers

Ondernemerschap wordt steeds meer gezien als een van de kerncompetenties; belangrijk voor iedere burger in de samenleving. Ondernemerschapsonderwijs zou dan ook gericht moet zijn op het creëren van een leeromgeving waarin studenten worden uitgedaagd tot het ondernemende proces, een iteratief proces van het creëren, ontwikkelen en uitproberen van kansen. Dit is een van de conclusies uit een NRO overzichtsstudie ‘leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten’. Dit meldt NRO.

Bij ondernemerschap gaat het niet alleen om het opstarten van een eigen bedrijf. Het gaat om ondernemendheid: het zien en benutten van kansen en het kunnen en durven omzetten van ideeën in acties die leiden tot een nieuwe product, dienst, project of activiteit die van waarde is voor anderen. Dit noemen we ook wel ‘breed ondernemerschap’. Steeds meer opleidingen besteden aandacht aan ondernemerschapsonderwijs en ook onderzoek naar wat effectief ondernemerschapsonderwijs is, neemt toe. Maar hoe ziet effectief onderwijs voor breed ondernemerschap eruit?
 
In de NRO overzichtsstudie ‘leren voor breed ondernemerschap: analyse van leeruitkomsten en leeractiviteiten’ concluderen de auteurs dat ondernemerschapsonderwijs gericht moet zijn op het creëren van een leeromgeving waarin studenten worden uitgedaagd tot het ondernemende proces, een iteratief proces van het creëren, ontwikkelen en uitproberen van kansen. De uitkomsten van dit proces zijn niet altijd vooraf vast te leggen. En dus zou er in ondernemerschapsonderwijs meer ruimte moeten zijn voor leerverrassingen.
 
De overzichtsstudie resulteert in een set van ontwerpprincipes (‘de schuifjes’) voor het ontwerpen van en reflecteren op ondernemerschapsonderwijs. Hiervoor ontwerpen de auteurs een praktische tool in de vorm van een placemat-praatplaat. Docenten, teams, onderwijsontwerpers of curriculumontwikkelaars kunnen hiermee hun eigen ondernemerschapsonderwijs in kaart brengen door te spelen met de schuifjes, hierover in gesprek te gaan en gezamenlijk bewustere keuzen te maken passend bij de eigen doelgroep, context en gewenste complexiteit.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids