Normal_studeren_student_boeken_lezen_cursus

Op 27 september zijn in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de aanpak voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) uiteengezet. Onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, zegt positief te zijn over het feit dat hiermee een werkagenda in gang wordt gezet. De brief aan de Tweede Kamer bevestigt de kansen die de inzet van de mbo-infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen biedt. Tegelijkertijd vraagt SBB wel duidelijkheid over de benodigde middelen om het plan ten uitvoer te brengen. Dit meldt SBB.

Duovoorzitter van SBB Ton Heerts: “Het mbo heeft alle kennis en middelen in huis om ook een cruciale rol te spelen in het bij- en omscholen van werkenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee blijven of worden ze wendbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. Op de korte termijn kan het mbo ook bijdragen aan het terugdringen in de huidige tekortsectoren, bijvoorbeeld in zorg, techniek, defensie, politie en horeca.”
 
Het kabinet noemt in haar aanpak de pilots met mbo-certificaten. Werkenden en werkzoekenden hebben al de mogelijkheid om in het niet-bekostigde onderwijs een keuzedeel te volgen en met een mbo-certificaat af te ronden, bijvoorbeeld als bijscholing voor de energietransitie. Momenteel onderzoekt SBB met een aantal pilots of de certificaten ook kunnen worden verbonden aan arbeidsmarktrelevante onderdelen van opleidingen. Bovendien werkt SBB op verzoek van het kabinet aan een plan voor praktijkverklaringen voor werkenden en werkzoekenden die geen volledig diploma kunnen behalen.
 
Duovoorzitter van SBB Ineke Dezentjé Hamming: “Mbo-certificaten en straks ook mbo-verklaringen zijn prachtige middelen voor werkenden en werkzoekenden om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, voor een leven lang ontwikkelen. Maar laten we ook aandacht houden voor de mogelijkheden en beschikbaarheid van leerbanen. Met zijn eeuwenoude historie is de bbl het meest beproefde systeem voor praktijkleren – voor jongeren, maar net zo goed voor werkenden en werkzoekenden.”
 
In de kamerbrief verzoekt het kabinet SBB om het ‘bbl-offensief’ dat is gericht op het vergroten van het aantal leerbanen voort te zetten. Speciale aandacht gaat uit naar opleidingen op niveau 2, naar sectoren waarin de bbl van oudsher minder sterk is geworteld en naar sectoren die te maken hebben met tekorten, zoals de zorg.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids