Stagetekorten in mbo door aanhoudende coronamaatregelen

Uit de nieuwste cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat momenteel 20.493 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Vooral in de zorg en de horeca, sectoren die om verschillende redenen onder druk staan door de coronacrisis, namen de tekorten de laatste maanden verder toe. Dit meldt SBB.

Uit de SBB-cijfers blijkt dat er grote verschillen in stage- en leerbaantekorten zijn tussen de verschillende sectoren en regio’s. Oplopende tekorten zijn met name te zien in sectoren die ook ernstig zijn getroffen door de lockdown maatregelen van het kabinet. Zo is het tekort in de gastvrijheid, waar onder andere horeca en toerisme onder vallen, inmiddels gestegen naar 2.195 stages en leerbanen.
 

Meeste tekorten in de zorg

De sector waar momenteel de meeste tekorten zijn, is de zorg (3.650 tekorten). Door de hoge werkdruk is er te weinig capaciteit om studenten te begeleiden. Het tekort aan deze plekken is voor mbo-verpleegkunde bijvoorbeeld met 66 procent toegenomen. Maar in regio’s wordt ook gezocht naar creatieve oplossingen. Zo is er de hybride leeromgeving waar de praktijk van de zorginstelling en het onderwijs dicht bij elkaar worden georganiseerd, zodat de begeleiding van studenten ondanks de druk op de zorg, goed en efficiënt kan plaatsvinden. Deze goede voorbeelden verdienen navolging in de hele zorg.
 

Aandacht voor studenten die de entreeopleiding volgen en niveau 2

In verhouding tot het aantal studenten per opleidingsniveau ligt het aantal tekorten voor entreestudenten zonder eerder behaald diploma en studenten van niveau 2, tweemaal zo hoog als voor mbo-studenten van niveau 3 en 4.
 

Regionale aanpak

In de regio’s Groot Amsterdam en Rijnmond zijn momenteel de meeste stage- en leerbaantekorten (respectievelijk 4.189 en 2.870). Met regionale partners wordt gekeken naar gezamenlijke acties om deze tekorten te  verkleinen. Zo is bijvoorbeeld in regio Rijnmond de gezamenlijke campagne Stage010 gestart, waarbij het bedrijfsleven wordt opgeroepen erkend leerbedrijf te worden of extra stageplekken aan te bieden. Er worden tevens alternatieve stagemogelijkheden opgezet in samenwerking met scholen en het bedrijfsleven. 
 

Onderwijs en bedrijfsleven blijven nauw samenwerken bij aanpak tekorten

Sinds de start van de coronacrisis werken onderwijs, bedrijfsleven en SBB continu aan het verminderen van de tekorten in regio’s en sectoren. Zo erkende SBB sinds 30 juni vorig jaar 12.835 nieuwe leerbedrijven en werden alle leerbedrijven opgeroepen om juist nu (extra) mbo-studenten te begeleiden – een oproep die veel leerbedrijven zelfs in deze zware periode ter harte namen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids